nükleer fizik a.b.d

Deneysel nükleer fizik çalışmaları için 2 araştırma laboratuarımız bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda Gama ve alfa spektrometresi ile çevresel örneklerde radyoaktivite tayinleri , ICP–OES ile element analizleri yapılmaktadır. Ayrıca nükleer iz kazıma dedektörleri ile radon konsantrasyonu, radon soluma hızı tayinleri yapılmaktadır.

 Ayrıca, Radyoterapi Simülasyon Laboratuvarımızda yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir.

  1. Foton ve elektron ışınımlarına maruz kalan ortamlarda (farklı vücut dokuları veya değişik materyaller) soğrulan doz miktarlarının hassas bir şekilde hesaplanması. Doz dağılımında belirsizliğe neden olan faktörlerin tespit edilmesi, izole edilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar.
  2. Bilimsel araştırmalarda ve/veya rutin tedavi planlama sistemlerinde kullanıma yönelik, hassas ve hızlı doz hesabı yapabilen bilgisayar programlarının yazılması ve geliştirilmesi.
  3. Lineer elektron hızlandırıcıların (LINAC), başlıktan çıkış spektrumunun ve çeşitli hedef ortamlardaki derinliğe bağlı doz dağılımlarının hassas bir şekilde hesaplanmasına yönelik çalışmalar.
  4. Radyasyon dedektörlerinin cevap fonksiyonlarının araştırılması ve incelenmesi.
  5. Radyasyon zırhlamasında kullanılan malzemelerin tasarım ve dizaynı ile birlikte, yığılma (build-up) faktörleri, lineer azaltma katsayısı v.b. dozimetrik parametrelerinin hesaplanması.
  6. Radyasyon dozu hesaplamaları, Monte Carlo tekniğine dayalı simülasyon programları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda, EGSnrc, BEAMnrc ve BrachyDose bilgisayar programları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Brakiterapide kullanılan HDR ve LDR kaynaklarının vücut dokularında ve değişik fantom materyallerinde Monte Carlo tekniğiyle hesaplanan doz dağılımları, tedavi planlama sistemlerinde hesaplanan doz değerlerleriyle hasta bazında karşılaştırılabilmektedir. Harici radyoterapi ile ilgili araştırmalar, lineer hızlandırıcı çıkış spektrumlarının belirlenmesi ve değişik ortamlarda derinlik doz dağılımlarının hesaplanmasına yönelik çalışmalardır. Bu amaçla kullanılan yöntemler, Cobalt kaynakları, IMRT sistemleri ve Cyber Knife cihazları için de uygulanabilmektedir.

iletişim

Adres :

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 MANİSA

E-mail : cbuphysicsdept@gmail.com

Tel      : (0236) 201 3101

Faks    : (0236) 241 21 58

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik